ENG: Commissioning/ordering a portrait painting. Peter Engels makes portraits on canvas, handpainted with the pallet knife which is most difficult but certainly the most attractive and arty. He paints with sepia colours which adds to the artistic aspect. Contact Peter Engels to have him paint your idol, mentor, partner, family or friends. 100% satisfaction. We ship all over the world.

NL: Bestel uw geschilderd portret in opdracht. Peter Engels schildert portretten op canvas, handgeschilderd met het palletmes wat het moeilijkst is, maar zeker het aantrekkelijkst en kunstig oogt. Hij schildert met sepia kleuren wat bijdraagt aan het artistieke aspect. Contacteer Peter Engels en laat hem jouw idool, mentor, partner, familie of vrienden schilderen. 100% tevredenheid. Wij verzenden over de hele wereld.

FR: Votre portrait peint sur commande. Peter Engels fait des portraits sur toile, peints à la main avec le couteau, ce qui est plus difficiles, mais certainement plus attrayants et artistiques. Il peint avec des couleurs sépia, ce qui ajoute à l’aspect artistique. Contactez Peter Engels pour lui demander de peindre votre idole, votre mentor, votre famille ou vos amis. 100% de satisfaction. Nous livrons partout dans le monde.

DE: Ihr gemaltes Porträt im Auftrag. Peter Engels porträtiert auf Leinwand, handbemalt mit dem schwierigsten, aber sicherlich attraktivsten und kunstvollsten Palettenmesser. Er malt mit Sepia-Farben, die den künstlerischen Aspekt ergänzen. Kontaktieren Sie Peter Engels, damit er Ihr Idol, Ihren Mentor, Ihre Familie oder Ihre Freunde malt. 100% Zufriedenheit. Wir versenden in die ganze Welt.